Otrzymałeś papierowe zaproszenie na Targi Beauty Days?

Wypełnij poniższy formularz, aby zarejestrować zaproszenie upoważniające do bezpłatnego wstępu na Targi.
Jeżeli zaproszenie jest dwuosobowe należy każdą z osób zarejestrować oddzielnie.
Po rejestracji na podany adres email zostanie wysłany unikalny kod QR, który upoważnia do wielokrotnego wstępu jednej osoby na Targi Beauty Days przez trzy dni.
Bezpłatny wstęp na Targi możliwy tylko po okazaniu kodu QR i papierowego zaproszenia!
Do zobaczenia na Targach!