Zarejestruj się i otrzymaj bilet

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać bezpłatną wejściówkę na Największe targi fryzjerskie i kosmetyczne w Europie Centralnej – Beauty Days. Po rejestracji na podany adres email zostanie wysłany unikalny kod QR, który upoważnia do jednorazowego wstępu jednej osoby na Targi Beauty Days w dniu 20 września 2019 roku w godz. 10:00 – 18:00.
Jeżeli chcesz wziąć udział w Targach w piątek, sobotę i / lub niedzielę oraz otrzymać imienny bilet wielokrotnego wstępu dla jednej osoby, kup bilet na https://www.biletynatargi.com/

Do zobaczenia na Targach!

Akcja trwa do 20 sierpnia 2019 lub do wyczerpania zapasów. Na podany email zostanie przesłany unikalny kod QR

Otrzymałeś papierowe zaproszenie na Targi Beauty Days?

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (kod pocztowy: 05 – 830), przy Al. Katowickiej 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671001, NIP 532544579.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b ww. Rozporządzenia w celach wskazanych w treści ww. zgód. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody i będą podlegały okresowemu przeglądowi co 2 lata. Pani/a dane osobowe mogą być przekazane osobom trzecim, które przetwarzają dane osobowe w imieniu PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. na podstawie umów powierzenia tj. usługi IT, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia roszczeń i windykacji lub innych. Ma Pan/i możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia, przeniesienia danych oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@warsawexpo.eu.