INTERNATIONAL BARBER CONVENTION

Karnet

Pokaz Ego Barbers
Grand Show
Standard Silver Gold
Wstęp jednej osoby
przez 3 dni
X X X
Udział w After Party X X X
Możliwość zrobienia zdjęcia
z Ego Barbers po pokazie
X

Cena Karnetu PLN

Standard Silver Gold
Przedsprzedaż do 31 lipca
149 199 249
1 – 31 sierpnia
199 249 299
1 – 15 września
249 299 349
Podczas Targów
299 349 399

Premiera w Polsce

22.09.2019 | 16:00 - 20:00