Program Hosted Buyers

Innowacyjna formuła targowa umożliwiająca realizację celów biznesowych i naukowych. Nasz program dla kupujących jest kompleksowo zaprojektowany, aby zapewnić wyjątkowe i owocne wrażenia z wydarzeń. Spotkaj się z kluczowymi decydentami biznesowymi twarzą w twarz.

Idea Targów Beauty Days to stworzenie platformy do pozyskiwania i wymiany kontaktów biznesowych z całego świata, zwiększania potencjału organizacyjnego firmy i budowania rozpoznawalności marki na rynku. Targi umożliwiają nawiązywanie relacji handlowych pomiędzy wszystkimi gałęziami przemysłu kosmetycznego. Jest to jedyne przedsięwzięcie tego typu w Polsce wzorowane na najlepszych targach światowych.

Podczas Targów jest realizowany program Hosted Buyers mający na celu zapewnienie wystawcom celowych spotkań biznesowych z potencjalnymi kupcami i odbiorcami ich produktów bądź usług. W ramach autorskiego programu networkingu B2B Hosted Buyer zapraszamy grupy zakupowe z wielu krajów świata oraz indywidualnych kupców i dystrybutorów.

Dla Wystawców
Podczas Targów Beauty Days każdy wystawca może nieodpłatnie skorzystać z możliwości indywidualnych, dedykowanych spotkań z potencjalnymi partnerami z Polski i zagranicy.

Dla Odwiedzających
Udział w Targach to idealna okazja, aby poznać trendy na nadchodzące sezony oraz najnowsze technologie wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym. Bogata oferta Targów wzbudza ogromne zainteresowanie, szczególnie ze względu na rekordową ilość bezpośrednich producentów z całego świata. Oznacza to unikalną możliwość, aby zamówić lub kupić wszystko, czego potrzeba do dalszej produkcji lub sprzedaży i realizacji usług kosmetycznych! Zarejestruj się jako Hosted Buyers!

Spotkania realizowane są zarówno na stoiskach Wystawców oraz w dedykowanej strefie Hosted Buyers. Dzięki tym działaniom każdy wystawca i odwiedzający jest w stanie osiągnąć pożądane cele biznesowe.

ZAREJESTRUJ SIĘ I ZOSTAŃ VIPEM

Spotkania b2b

VIP room

Katalog wystawców

Formularz rejestracji

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b ww. Rozporządzenia w celach wskazanych w treści ww. zgód. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody i będą podlegały okresowemu przeglądowi co 2 lata. Pani/a dane osobowe mogą być przekazane osobom trzecim, które przetwarzają dane osobowe w imieniu PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. na podstawie umów powierzenia tj. usługi IT, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia roszczeń i windykacji lub innych. Ma Pan/i możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia, przeniesienia danych oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@warsawexpo.eu.